Polityka prywatności

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy dokument stanowiący załącznik do regulaminu Serwisu internetowego działającego pod adresem https://www.tiandeskoczow.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zasady stosowania plików „Cookies”.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator Serwisu www. tiandeskoczow.pl, adres e-mail: tiandeskoczow@gmail.com
3. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
4. Użytkownik korzystając z usług dostępnych w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zbiory danych osobowych Użytkowników zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
6. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
7. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada Administrator na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie.
8. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione innym podmiotom za wyłączną zgodą Użytkownika oraz w przypadku gdy jest to wymagane i niezbędne w celu realizacji usługi bądź towaru zamówionego przez Użytkownika.

Zakres i cel zbierania danych osobowych


1. Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z usług i zakupu towarów dostępnych w Serwisie oraz w celach księgowych tj. :
a) prowadzeniu Konta użytkownika,
b) udzielaniu dostępu do usług w ramach Serwisu,
c) wystawienia faktur VAT.
2. Administrator zbiera oraz przetwarza następujące dane Użytkowników:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania (adres do doręczeń),
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT

d) adres poczty elektronicznej (e-mail),
e) numer telefonu,
f) adres IP.
3. Użytkownik oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Użytkownika jest dobrowolne ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Administratora.

Polityka “cookies”

1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika za pomocą którego łączy się z Serwisem. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki Cookies stosowane przez Administratora nie zbierają danych osobowych Użytkownika.
2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Serwisu dla potrzeb Użytkowników, tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu. Pliki Cookies mogą posłużyć także do identyfikacji Użytkownika w sieciach reklamowych w celu dostosowania wyświetlanych reklam do jego preferencji i ustawień.
3. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może ustalić tryb postępowania z plikami Cookies, skasować pliki Cookies pochodzące z Serwisu lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na swoim urządzeniu. 
4. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Prawa i obowiązki

1. Administrator ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Użytkowników organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej tiandeskoczow@gmail.com
3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.